Contoh penulisan angka romawi 1 sampai 300

Contoh angka Romawi dari 1 hingga 300

Berikut adalah beberapa contoh angka desimal ke angka Romawi, sebagai berikut:

 • Angka Romawi 9 hingga IX
 • Angka romawi atau angka 11 menjadi XI
 • Angka Romawi 89 diterjemahkan ke dalam 80 + 9 = LXXX + IXI = LXXXIX
 • Angka Romawi 921 diterjemahkan ke dalam 900 + 20 + 1 = CM + XX + I = CMXXI
 • Angka Romawi dari 5627 hingga 5000 + 600 + 20 + 7 = MMMMM + DC + XX + VII = MMMMMDCXXVII
 • Angka Romawi 2141 menjadi 2000 + 100 + 40 + 1 = MM + C + XL + I = MMCXLI
 • Angka Romawi 2015 telah diterjemahkan pada tahun 2000 + 10 + 5 = MM + X + V = MMXV
 • Angka Romawi 2016 diterjemahkan pada tahun 2000 + 10 + 6 = MM + X + VI = MMXVI
 • Angka Romawi 2017 = 2000 + 10 + 7 = MM + X + VII = MMXVII
 • Angka Romawi 2018 = 2000 + 10 + 8 = MM + X + VIII = MMXVIII
 • Angka Romawi 2019 = 2000 + 10 + 9 = MM + X + IX = MMXIX
 • Angka Romawi 2020 = 2000 + 20 = MM + XX = MMXX
 • Angka romawi 1999 = 1000 + 900 + 90 + 9 = M + CM + IX = CMXCIX
 • Angka Romawi C adalah 100

Contoh penulisan angka romawi 1 sampai 300

1 = I

2 = II

3 = III

4 = IV

5 = V

6 = VI

7 = VII

8 = VIII

9 = IX

10 = X

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = L

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = LIV

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = C

101 = CI

102 = CII

103 = CIII

104 = CIV

105 = CV

106 = CVI

107 = CVII

108 = CVIII

109 = CIX

110 = CX

111 = CXI

112 = CXII

113 = CXIII

114 = CXIV

115 = CXV

116 = CXVI

117 = CXVII

118 = CXVIII

119 = CXIX

120 = CXX

121 = CXXI

122 = CXXII

123 = CXXIII

124 = CXXIV

125 = CXXV

126 = CXXVI

127 = CXXVII

128 = CXXVIII

129 = CXXIX

130 = CXXX

131 = CXXXI

132 = CXXXII

133 = CXXXIII

134 = CXXXIV

135 = CXXXV

136 = CXXXVI

137 = CXXXVII

138 = CXXXVIII

139 = CXXXIX

140 = CXL

141 = CXLI

142 = CXLII

143 = CXLIII

144 = CXLIV

145 = CXLV

146 = CXLVI

147 = CXLVII

148 = CXLVIII

149 = CXLIX

150 = CL

151 = CLI

152 = CLII

153 = CLIII

154 = CLIV

155 = CLV

156 = CLVI

157 = CLVII

158 = CLVIII

159 = CLIX

160 = CLX

161 = CLXI

162 = CLXII

163 = CLXIII

164 = CLXIV

165 = CLXV

166 = CLXVI

167 = CLXVII

168 = CLXVIII

169 = CLXIX

170 = CLXX

171 = CLXXI

172 = CLXXII

173 = CLXXIII

174 = CLXXIV

175 = CLXXV

176 = CLXXVI

177 = CLXXVII

178 = CLXXVIII

179 = CLXXIX

180 = CLXXX

181 = CLXXXI

182 = CLXXXII

183 = CLXXXIII

184 = CLXXXIV

185 = CLXXXV

186 = CLXXXVI

187 = CLXXXVII

188 = CLXXXVIII

189 = CLXXXIX

190 = CXC

191 = CXCI

192 = CXCII

193 = CXCIII

194 = CXCIV

195 = CXCV

196 = CXCVI

197 = CXCVII

198 = CXCVIII

199 = CXCIX

200 = CC

201 = CCI

202 = CCII

203 = CCIII

204 = CCIV

205 = CCV

206 = CCVI

207 = CCVII

208 = CCVIII

209 = CCIX

210 = CCX

211 = CCXI

212 = CCXII

213 = CCXIII

214 = CCXIV

215 = CCXV

216 = CCXVI

217 = CCXVII

218 = CCXVIII

219 = CCXIX

220 = CCXX

221 = CCXXI

222 = CCXXII

223 = CCXXIII

224 = CCXXIV

225 = CCXXV

226 = CCXXVI

227 = CCXXVII

228 = CCXXVIII

229 = CCXXIX

230 = CCXXX

231 = CCXXXI

232 = CCXXXII

233 = CCXXXIII

234 = CCXXXIV

235 = CCXXXV

236 = CCXXXVI

237 = CCXXXVII

238 = CCXXXVIII

239 = CCXXXIX

240 = CCXL

241 = CCXLI

242 = CCXLII

243 = CCXLIII

244 = CCXLIV

245 = CCXLV

246 = CCXLVI

247 = CCXLVII

248 = CCXLVIII

249 = CCXLIX

250 = CCL
Tabel angka Romawi dari 251 hingga 500

251 = CCLI

252 = CCLII

253 = CCLIII

254 = CCLIV

255 = CCLV

256 = CCLVI

257 = CCLVII

258 = CCLVIII

259 = CCLIX

260 = CCLX

261 = CCLXI

262 = CCLXII

263 = CCLXIII

264 = CCLXIV

265 = CCLXV

266 = CCLXVI

267 = CCLXVII

268 = CCLXVIII

269 ​​= CCLXIX

270 = CCLXX

271 = CCLXXI

272 = CCLXXII

273 = CCLXXIII

274 = CCLXXIV

275 = CCLXXV

276 = CCLXXVI

277 = CCLXXVII

278 = CCLXXVIII

279 = CCLXXIX

280 = CCLXXX

281 = CCLXXXI

282 = CCLXXXII

283 = CCLXXXIII

284 = CCLXXXIV

285 = CCLXXXV

286 = CCLXXXVI

287 = CCLXXXVII

288 = CCLXXXVIII

289 = CCLXXXIX

290 = CCXC

291 = CCXCI

292 = CCXCII

293 = CCXCIII

294 = CCXCIV

295 = CCXCV

296 = CCXCVI

297 = CCXCVII

298 = CCXCVIII

299 = CCXCIX

300 = CCC

Sumber : https://rumusrumus.com/angka-romawi/

Comments are closed.